Visitt V - Green.png

All rights reserved

© visitt.io

Solutions

Industries

Commercial

Residential

Healthcare

Rental

IFM

Cleaning

Security

Municipalities

Pro-Maintenance

Factories

Hospitality

Customers

Our Team

Legal

made with  by onh.team

עברית | English

עודכן לאחרונה ונכנס לתוקף ביום 24 במאי 2018

מדיניות פרטיות

או. אנ. איץ פיתוח ויזמות בע"מ (להלן "ONH") מכירה בסודיות ובפרטיות של המידע הנאסף באמצעות השירות שלנו Visitt™ (להלן ה"שירות") ומכבדת את הסודיות והפרטיות של מידע זה. במדיניות זו אנו מתארים כיצד אנו אוספים את המידע שלך, משתמשים בו ומטפלים בו, כאשר אתה משתמש בשירות שלנו. 'אנחנו', 'אותנו', 'שלנו' ומילים דומות משמע ONH, ו'אתה' (הנכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד) משמע המשתמש בשירותינו, או עובד של משתמש בשירותינו (במקרה שבו מעסיקך הוא לקוח שלנו). מטרתנו במדיניות זו היא גם לבטא את המחויבות שלנו לשמור על פרטיותך.

 

מהו המידע שאנו אוספים ואיזה שימוש ייעשה בו?

המידע שאנו אוספים הוא:

מידע שמוסרים המשתמשים 

כאשר אתה נרשם כמנוי לשירות שלנו, או כשהמעסיק שלך מוסיף אותך כמשתמש לשירות, אנו מבקשים ממך או מהמעסיק שלך למסור מידע מסוים, מקצתו מידע אישי ומקצתו אינו מידע כזה, כאמור להלן:

 

מידע אישי: בעת ההרשמה כמנוי, תתבקש למסור שם, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. מידע זה עשוי להימסר לנו על ידי מעסיקך כחלק מההרשאה הניתנת לך להשתמש בשירות במסגרת התחייבויותיך כלפי מעסיקך.

מידע שאינו אישי: במהלך השימוש שלך בשירותים תתבקש לעדכן מידע הקשור למשימות שתבצע על פי דרישת מעסיקך. איננו צד לתפקידיך מול מעסיקך, אך נאסוף מידע זה ונעבד אותו אך ורק עבור מעסיקך, שהוא הלקוח שלנו. מידע זה עשוי לכלול: תמונות של האתר/הפרויקט שעליו אתה עובד, ההתקדמות בעבודה, ודוחות או נתונים אחרים הנדרשים על ידי מעסיקך. מידע זה איננו אישי מטבעו, אך בנסיבות מסוימות הוא עשוי להפוך אישי (למשל, אם תופיע בתמונה, או באמצעות ניטור המיקום שלך, וכד').

 

מידע זה הוא המינימום הנדרש כדי להוסיף אותך כמשתמש לשירות שלנו, על מנת לאפשר לנו לספק שירות זה ללקוח שלנו/המעסיק שלך.

מידע הנאסף אוטומטית 

בנוסף, כאשר תשתמש בשירות, אנו נאסוף מידע באופן אוטומטי, כחלק מהשירות שאנו מספקים. מידע זה הוא כדלקמן:

 

  • מידע אודות מקום הימצאך בזמן שאתה עובד;

  • מידע כללי לגבי המחשב או המכשיר הנייד שלך (כגון סוג המכשיר, מספר מזהה ייחודי של המכשיר, מערכת הפעלה, שם דומיין וכו');

  • סטטוס ה-Bluetooth במכשירך.

 

האם השירות אוסף נתוני מיקום מדויקים בזמן אמת על מכשירך?

השירותים אוספים שני סוגים של נתונים מבוססי-מיקום:

נתוני GPS, כדי לקבוע את המיקום של מכשירך הנייד בזמן ביצוע משימות ספציפיות באפליקציה, כגון פתיחת ביקור;

נתוני Bluetooth אודות המרחק של המכשיר מהמשואות (beacons) הייחודיות שלנו, כדי לקבוע את הקרבה לאזורים ספציפיים על פי בקשת לקוחותינו. סוג זה של נתוני מיקום אינו נאסף מכל המשתמשים, אלא רק מלקוחות שביקשו להתקין משואות באתרי הפעילות שלהם, ואיננו אוספים או מעוניינים בדבר שאינו קשור לאינטראקציות עם החומרה היעודית שלנו המותקנת במקום.

יהיו אשר יהיו הנתונים הנאספים, המטרה היחידה אשר לשמה נשתמש בנתוני המיקום היא כדי לקבוע האם המשתמש היה במיקום ספציפי, ונציג אותם בנסיבות הרלוונטיות. שתי השיטות ניתנות לביטול על ידי המשתמש בכל עת. לקבלת מידע נוסף אודות שירותי המיקום, אנא שלח אלינו הודעה לדוא"ל [email protected] .

מידע אחר שנאסף על ידי ספקי שירותים שלנו

אנו משתמשים באנליטיקה של תעבורת אינטרנט ובשירותים אחרים המסייעים לנו לנהל את הנתונים שאנו אוספים. שירותים אלה עשויים להשתמש בקובצי Cookie ובטכנולוגיות אחרות כדי לאסוף מידע, ובכלל זה מידע אישי, לצרכים אנליטיים. אנו גם נחלוק עם ספקי שירותים אלה מידע מסוים שאספנו ממך, הנדרש למטרות אנליטיות. הדרך שבה כל אחד מספקי השירות הללו יטפל במידע שלך וישתמש בו, מתוארת במדיניות הפרטיות של אותו ספק, בקישורים הבאים:

קובצי Cookie הם קובצי טקסט קטנים מאוד הנשמרים במחשבך על ידי דפדפן האינטרנט לצורך ניהול רישום, ולעתים אף לצורך מעקב אחר קבצים אלה. בזכות ה-Cookies, אנו יכולים לזהות שביקרת באתר שלנו. באפשרותך להגדיר את הגדרות הדפדפן שלך כך שיחסום קובצי Cookie או יקפיץ התראה בכל פעם שקבצים מסוג זה נשלחים אליך. אם קובצי Cookie נחסמים, עדיין תוכל להשתמש באתר שלנו, ונתונים אנונימיים עדיין ייאספו ביומני הפעולות הפנימיים שלנו. בכך שאתה  מקבל קובצי Cookie, אתה מסכים לכך שהמידע יעובד באופן שמתואר במדיניות הפרטיות כמתואר לעיל, ולצורך המטרות המתוארות לעיל.

כיצד אנו משתמשים במידע זה?

אנו משתמשים במידע, שומרים עליט ומעבדים אותו כדי שנוכל לספק למעסיקך (הלקוח שלנו) את השירות, וכן כדי להפיק דוחות למעסיקך לגבי ביצועיך בעבודה ולגבי התקדמות המשימות שהוקצו לך על ידי מעסיקך. אנחנו נשתף עם מעסיקך כל מידע שתעלה לשירות וכן כל מידע אשר אנו אוספים באופן אוטומטי. אנו גם עשויים לסכם נתונים שהוסרו מהם פרטים מזהים, כדי להפיק דוחות למטרות מסחריות או כדי לשפר את השירות שלנו. אנו עשויים לשתף את המידע שלך עם צד ג' שירכוש את ONH ו/או עם צדדים שלישיים במהלך הליכים משפטיים כפי שיידרש לשם הגנה על זכויותינו. לא נמכור ולא נגלה את המידע האישי שלך לאף צד ג' בשום דרך למעט הדרכים המתוארות במדיניות זו.

מה הן זכויותיך?

ביטול מנוי

אתה רשאי לבקש שנפסיק את איסוף המידע לגביך על ידי השירות. בקשה כנ"ל עשויה להשפיע על יחסיך עם מעסיקך, שאנו איננו צד להם. אם תרצה שנסיר את המנוי שלך מהשירות שלנו, אנא שלח אלינו בקשה בדוא"ל, לכתובת [email protected]

עדכון ותיקון מידע

אתה רשאי לבקש מאתנו לעדכן את המידע לגביך (שם, כתובת דוא"ל ומספר טלפון) על ידי שליחת בקשה בדוא"ל, לכתובת [email protected] תוכל גם לבקש ממעסיקך, הלקוח שלנו, לשנות מידע זה ולעדכן את המערכות שלנו. לידיעתך, כל עדכון כזה טעון אישור של מעסיקך (הלקוח שלנו).

זכותך לבקש מאתנו לתקן מידע אישי שגוי או חסר בנוגע אליך.

גישה לנתונים

הדין בתחומי שיפוט מסוימים עשוי להקנות לך את הזכות לבקש העתקים של המידע האישי שלך המוחזק על ידינו. ייתכן שאתה זכאי גם לבקש העתקים של מידע אישי שמסרת לנו בפורמט מוגדר, נפוץ בשימוש וקריא על ידי מכונה (machine readable), ובמקרה כזה תוכל לשלוח אלינו בקשה בדוא"ל, לכתובת [email protected] . שים לב לכך שחלק מהמידע שאתה רשאי לבקש מאתנו עשוי להיות מידע קנייני השייך למעסיקך, ואנו רשאים למסור לך מידע זה רק בהסכמת מעסיקך, הכול בכפוף לדין החל עליך ועל מעסיקך.

 

ניידות נתונים

אתה רשאי לבקש העתק של נתוניך האישיים בפורמט אלקטרוני שתוכל לקחת אל ספקי שירות אחרים. אנו ניענה לבקשתך בתוך 30 יום על ידי שליחת קישור שבעזרתו תוכל להוריד את הנתונים.

שמירה ומחיקה של נתונים

בדרך כלל נשמור את המידע האישי שלך כל עוד הוא נחוץ לנו כדי לעמוד בדרישות החוזה בינינו לבין מעסיקך (הלקוח שלנו) ובדרישות הדין. אם אינך מעוניין שנשתמש עוד במידע האישי שלך בהקשר של השירות, תוכל לבקש מאתנו למחוק את המידע האישי שלך ולסגור

את הרשאת המשתמש שלך. מחיקת ההרשאה שלך עשויה לקחת עד 15 יום. שים לב לכך שאם תבקש למחוק את המידע האישי שלך:

  • לא תוכל להשתמש בשירות;

  • אנו עשויים לשמור את המידע אישי שלך ולהשתמש בו במידה הנדרשת כדי למלא את התחייבויותינו כלפי מעסיקך;

  • מכיוון שמטרת השירות היא להגן מפני אובדן או הרס שנגרמו בטעות או בזדון, במשך תקופה מסוימת לא ניתן יהיה להסיר ממערכות הגיבוי שלנו עותקים של המידע האישי שלך ;

  • מעסיקך (הלקוח שלנו) עשוי לשמור עותק של כל המידע שמסרת לנו. עותק כאמור אינו בשליטתנו.

ילדים

איננו משתמשים בשירות כדי לבקש ביודעין נתונים מילדים מתחת לגיל 13 או כדי לשווק להם. אם נודע להורה או לאפוטרופוס כי ילדו מסר לנו מידע ללא הסכמתו, על ההורה או האפוטרופוס לפנות אלינו בדוא"ל [email protected] אנו נמחק מידע זה מהקבצים שלנו בתוך פרק זמן סביר. 

אבטחה

אנו נעזרים בספקים צד ג' ובשותפים מארחים כדי לספק את החומרה, התוכנה, הרשתות, האחסון וטכנולוגיות קשורות הכרחיות, הנדרשות כדי לקיים את האתר שלנו, כדי לספק את השירות, וכדי לנהל את התקשורת עמנו. אנו משתמשים באמצעי הגנה פיזיים וטכניים סבירים מסחרית כדי לאבטח את הנתונים שלך ולהגן עליהם מפני גישה, שינוי או השמדה בלא הרשאה. אנו מצפינים תקשורת המכילה מידע סודי ביותר על ידי SSL. יחד עם זאת, לא נוכל לערוב לביטחון הנתונים שלך, והם עלולים להינזק מכניסה או שימוש בלתי מורשים, מתקלות בחומרה או בתוכנה, ומגורמים אחרים.

שינויים

מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת מכל סיבה. אנו נודיעך על כל שינוי במדיניות הפרטיות שלנו על ידי הודעה בדוא"ל.

הסכמתך

על ידי שימוש בשירות, אתה מסכים לכך שנעבד את המידע שלך כמפורט במדיניות פרטיות זו, כנוסחה מעת לעת. "עיבוד" משמע שימוש בקובצי Cookie במחשב/מכשיר כף יד, או שימוש או נגיעה במידע בכל דרך, כולל בין היתר איסוף, שמירה, מחיקה, שימוש, צירוף וגילוי של המידע, בכל העולם.

פנה אלינו

אם יש לך שאלות הנוגעות לפרטיות בזמן השימוש בשירות, או שאלות על דרכי העבודה שלנו, אנא פנה אלינו בדוא"ל, לכתובת [email protected]